juni 2, 2017 admin

Bidrag för glasögon och linser till barn

Sedan början av 2016 finns ett bidrag för barn och unga upp till 19 år som är i behov av glasögon eller kontaktlinser. Tidigare har det bara gällt barn mellan 0-7 år. Bidraget betalas av landstinget och kan därför variera beroende på var man bor, men är som lägst 800 kr. För att ta del av bidraget finns några förutsättningar som ska uppfyllas:

  • Bidraget gäller endast om synen har försämrats så pass mycket att personen behöver nya glasögon eller kontaktlinser.
  • Bidraget gäller inte om personen har tappat bort sina nuvarande glasögon eller linser, och inte heller om dessa har skadats.
  • Barn mellan 0-7 år måste först undersökas av en ögonläkare.

Barn med glasögon som skulle kunna ta del av bidrag för glasögon och linser till barn och unga

Hur använder man bidraget för glasögon och kontaktlinser?

Om du kvalificerar dig till bidrag för glasögon eller kontaktlinser behövs ett recept från ögonläkare, ortoptist eller optiker. Detta får inte vara mer än ett år gammalt.

Rent praktiskt fungerar det så att du går till en optiker, gör en undersökning och väljer ut ett par glasögon eller kontaktlinser. Hos optikern ska fullmakter finnas där du godkänner att optikern hanterar ansökan av bidrag. Fyll i fullmakten. Därefter dras bidraget på priset direkt i butiken. Skulle glasögonen eller kontaktlinsernas pris överstiga bidraget får du själv betala mellanskillnaden. Är det istället tvärtom, kommer bidraget anpassas till priset, och inga pengar betalas ut utöver glasögonen/linserna.

Bidraget betalas endast ut till optiker och aldrig till privatpersoner.

Hur ofta kan man få bidraget?

Det nya glasögonbidraget till barn betalas ut varje gång ungdomen behöver nya glasögon på grund av försämrad syn.

Varför infördes bidrag till glasögon och linser

Anledningen till att bidraget infördes var för att alla ungdomar i Sverige ska kunna delta i aktiviteter och skola på samma villkor. Att ha nedsatt syn kan försämra barn och ungdomars förutsättningar i livet, och därför vill regeringen motverka detta. Jämlik tillgång på glasögon och linser är en bra sak, och bidraget kommer främst påverka familjer och barn som lever i utsatt ekonomisk tillvaro.

Vill du läsa mer finns hela rapporten att läsas på regeringen.se

Ta kontakt med oss

Har du några funderingar? Eller har vi missat något? Tveka inte att höra av dig!