maj 17, 2017 admin

Brytningsfel och synfel – Förklaring

Om man förenklar det hela kan man säga att ögonen fungerar som kameror. Det är hornhinnan samt linser som bryter ljus vilket resulterar i att en bild faller på näthinnan. Är det så att ögats längd eller optik inte riktigt är som de ska vara så har man ett brytningsfel. Vad som händer då är att bilden som ska falla på hornhinnan hamnar bakom eller framför istället och blir suddig. Det finns tre olika sorters så kallade synfel vilket är onormala brytningar. Dessa är närsynthet, långsynthet och astigmatism.

Närsynthet/myopiNärsynthet

Ifall man lider av närsynthet så har man ett brytningsfel där ljuset bryts samman framför näthinnan. Det kan dels bero på att ljuset bryts för starkt av linser eller hornhinnan eller att ögat är för långt. För att åtgärda just detta synfel ska man ha konkava kontaktlinser.

Ögonen så väl som resten av kroppen växer konstant fram tills man är 20-25 år. Det är ifall ögat, förhållandevis till brytkraften, växer för mycket som man kan drabbas av närsynthet. Det är den absolut vanligaste anledningen för detta synfel. En annan anledning är att ögat, förhållandevis till längden, bryter för starkt. Det kan hända om man lider av vissa ögonsjukdomar eller diabetes. Även viss medicinering kan orsaka detta.

Den som är närsynt ser sämre på långt håll än kort. Det behandlas med kontaktlinser, glasögon eller laserbehandling. Laserbehandlingen ändrar på hornhinnans brytkraft men kan bara genomföras på ett färdigvuxet öga.

Långsynthet/översynthet/hyperopi

Tvärt om från närsynthet så beror långsynthet på att ögat, förhållandevis till brytkraften, är för kort. Bilden som ska Översynthetfalla på hornhinnan hamnar istället bakom och blir därför suddig. Nyfödda barn har oftast korta ögon vilket gör att de är just långsynta en period. Det brukar däremot försvinna när ögonen börjar växa.

Översynthet kan kompenseras via ackommodation. Det inne bär att ögat ställs om från seende på långt håll till kort. Det är dock väldigt ansträngande för musklerna runt ögonen och kan därför ge huvudvärk och irriterade ögon.

Ju äldre man blir ju svårare får linsen att anpassa sig. Om ackommodationen blir dålig kan man åtgärda detta med positiva linser. Detta synfel kan vara ärftligt men kan korrigeras med hjälp av kontaktlinser, glasögon eller laserbehandling.

AstigmatismAstigmatism

Astigmatism är för speglar och linser ett avbildningsfel och för ögat, om hornhinnan eller dess linser är ojämnt rundad, ett brytningsfel. Detta synfel kan ge annorlunda brytningsförmåga beroende på plan. Oftast så förekommer detta synfel i samband med ett av de föregående. Har man astigmatism så bryter inte ljuset som träffar hornhinnan en specifik punkt. En bild kan falla på hornhinnan men en annan bakom.

Synen kan vara suddig både på långt och nära håll beroende på graden av astigmatism. För att enklast förstå symptomen så kan man kolla på bokstaven H. För en person med astigmatism kan de vertikala linjerna vara jätteskarpa medan sträcket i mitten hur suddigt som helst till exempel.

Det är vanligt att personer med Astigmatism lätt får huvudvärk då ögonen konstant försöker fokusera på punkten som är skarpast. Synfelet kan åtgärdas med hjälp av kontaktlinser eller glasögon.

Ålderssynthet/presbyopiPresbyopia

Detta är faktiskt inget brytningsfel utan beror på att förmågan för ögat att ackommodera blir sämre. Alltså omställningen av seendet från långt till nära håll. Det är vanligt att denna förmåga förminskas ju äldre man blir vilket är anledningen till att många äldre har svårt att läsa liten text. Speciellt vid dåligt ljus.

Åldersynthet kan korrigeras med hjälp av läsglasögon. För personer med glasögon från tidigare kan man få glaset slipat nedtill så det där är bra för närseende. Då fungerar ovandelen som vanligt och är bra för att se på långt håll medan nedandelen är anpassat för seende på nära håll. Dessa glasögon kallas bifokala. Progressiva glas har en kontinuerlig övergång mellan glasets nedan- och överdel. Denna typ av glasögon håller på att bli ganska vanliga idag.

 

Ta kontakt med oss

Har du några funderingar? Eller har vi missat något? Tveka inte att höra av dig!